RenovatieTotaal 6 - 2020

Rihocell is een klimaat afgifte systeem met een lage opbouwhoogte. Toepasbaar voor vloerverwarming, koelplafonds en wandverwarming. Het systeem is zeer geschikt voor houtskeletbouw en renovatie. www.rihoclimatesystems.nl TIL UW BEDRIJFSPAND NAAR EEN HOGER NIVEAU! WWW.MIDDENDORPMONTAGE.NL Vrijblijvende offerte? Bel 0342 – 442 008 Voor Na SPECIALIST IN DAK- EN GEVELSYSTEMEN Renovatieprojecten Golfplaten Geïsoleerde panelen Nieuwbouw Zonnepanelen artilan Er kan er maar 1 de beste zijn ! Triangelbrug® Kijk op artilan.nl of mail uw vraag naar info@artilan.nl Wij maken kunststofkozijnen uitsluitend voor de zakelijke markt! ■ kwaliteit: 28 jaar ervaring met VEKA kunststofkozijnen ■ snelheid: levertijd standaard kleuren 10 werkdagen, sneller in overleg. ■ Bezorgen: eigen transport ■ Scherpe prijs ■ CE Keurmerk ■ Naast de versteklas tevens Hout- Verbinding-Look ■ Offerte: binnen 24 uur Molenlei 8 1921 CZ Akersloot Tel. 072 534 1005 - Fax. 072 532 3648 Email: mail@luten-kozijnen.nl www.luten-kozijnen.nl KUNSTSTOF KOZIJNENFABRIEK 5 nr. 6 Oktober 2020 Actueel Voorstel voor renovatie Hall of Fame in Tilburg De Hall of Fame in Tilburg is tijdelijk gehuisvest in Hal 90 in de Spoorzone. Om dit industrieel erfgoed inclusief de Hall of Fame te behouden, wil de gemeente het pand laten renoveren. Het monumentale gebouw is in slech- te staat, waardoor een grondige ver- bouwing noodzakelijk is. De toekom- stige Hall of Fame bestaat uit een urban skatepark met skatecafé, een concertzaal, repetitieruimtes, een foyer/kantine en werkplekken voor medewerkers. Samen met de Hall of Fame is gewerkt aan het verbouwing- plan dat heeft geleid tot een Definitief Ontwerp. In de Spoorzone koestert de Brabant- se stad het Tilburgs erfgoed. Het gebied wordt aantrekkelijk om te wer- ken, te wonen of te verblijven. Er ont- staat een mix aan vestigingslocaties voor verschillende typen bedrijven en ondernemers. De vernieuwde Hall of Fame gaat hier een belangrijke bijdra- ge aan leveren. Ook de broedplaatsfunctie van de Spoorzone wordt versterkt door de renovatie. Er komt 543 m 2 ruimte bij voor start- en scale-ups. Dat zijn vaak jonge en nieuwe ondernemingen met grote ambities. Tilburg wil daar graag ruimte aan bieden in de Spoorzone. Gebouw 90 heeft een uitstraling die past bij de doelgroep en ligt dichtbij Station 88 – Huis voor Innovatie en Ondernemerschap - en de nog te ont- wikkelen Young Professional Campus. Er ontstaat daarmee een sterk cluster van kennis van ondernemerschap en dienstverlening aan ondernemers in de Spoorzone. Het voorstel wordt begin november gepresenteerd aan de gemeenteraad. Monumentale woningen Drachten in de steigers De oudste woningen van woningcorporatie Accolade in Drachten worden flink aangepakt door Aannemingsmaatschappij Friso, onderdeel van Friso Bouw- groep uit Sneek. De 65 monumentale woningen uit 1920 waren de eerste soci- ale huurwoningen van Woningbouwvereniging Smallingerland, de voorloper van Accolade. Na de update zijn de woningen een stuk energetischer en hebben ze weer een frisse uitstraling. Omdat de woningen een monumentale status hebben, is het doen van onder- houd niet zomaar mogelijk. “Het is een prachtige uitdaging om deze woningen aan te passen aan de eisen van nu”, vertelt Nienke Woldman van Accolade. “Want we willen natuurlijk de historische uitstraling van de woningen behou- den. Samen met Aannemingsmaatschappij Friso en Buro Erfdiel gingen we aan de slag met een onderhoudsplan. De fraaie monumentale gevels en bijzondere dakaansluitingen blijven zo behouden.” Door de jaren heen zijn er al wat aanpassingen geweest. Nu worden de wonin- gen verder geïsoleerd. Zo brengt Friso dakisolatie aan. Hiervoor worden de oude dakpannen eerst verwijderd. Daarna brengt het bouwbedrijf een dikke isolatie- plaat aan. Als laatste worden de oude dakpannen teruggelegd. Ook de dakkapel- len worden aangepakt. De wanden van de bergingen krijgen een dik isolatiepak- ket en een nieuw dak. De voeger zorgt voor nieuw voegwerk waar dat nodig is. Ook krijgen de wonin- gen een schilderbeurt. De oorspronkelijke Oudhollandse groene kleur komt daarbij terug. Naar verwachting is het werk eind december klaar. Voor het opknappen van de woningen investeert Accolade € 1,8 miljoen. Slimme ramen besparen tot 22% energie per jaar Het gebruik van energiezuinige slim- me ramen kan tot een energiebespa- ring van 22% leiden ten opzichte van het gebruik van onbehandeld ven- sterglas. Dit blijkt uit een onderzoek waarin de prestaties van door TNO, bij Brightlands Materials Center, ontwikkelde thermochrome ramen met behulp van een simulatiemodel vergeleken zijn met de prestaties van commercieel beschikbare ramen. In het model werden diverse raams- oorten in een prototype woning getest onder verschillende klimatologische omstandigheden. Het gebruik van deze nieuw ontwikkelde ramen kan in Nederland leiden tot een kostenbe- sparing van 638 euro per woning en een totale jaarlijkse CO 2 -reductie van 4,5 miljoen ton. In een onderzoek naar de efficiency van deze ramen, zijn simulaties uitge- voerd op een prototype vrijstaande woning met 6 soorten ramen. Daar- naast is de energieconsumptie gesimu- leerd van het huis voor 10 verschillende locaties in diverse klimaatzones, varië- rend van een heet klimaat naar gema- tigd en koud. De slimme thermochro- me ramen, die TNO heeft ontwikkeld, kunnen door een aangebrachte onzichtbare coating schakelen tussen het doorlaten van warmtestraling van de zon bij lage temperaturen (in de winter) en het tegenhouden ervan bij hoge temperaturen (in de zomer). De resultaten van de simulatie tonen aan dat de nieuw ontwikkelde ramen kunnen leiden tot een jaarlijkse ener- giebesparing van 22% in vergelijking met onbehandeld vensterglas. Verder laten de simulaties zien dat het gebruik van dit nieuwe beglazingssys- teem in Nederland kan leiden tot een jaarlijkse kostenbesparing van 638 euro per woning (172 m 2 waarbij 25% van de gevel bestaat uit ramen), en tot een jaarlijkse landelijke CO 2 -bespa- ring van 4,5 miljoen ton. Overigens zal, om een meer accurate inschatting van de energiebesparing per vierkante meter te kunnen maken, verder onderzoek moeten worden gedaan naar bijvoorbeeld de effecten bij rijtjeshuizen. Pascal Buskens, prin- cipal scientist innovatieve materialen bij TNO: ‘Nu begint de opschaling van lab naar pilotschaal, en vervolgens de doorontwikkeling naar een marktrijp product. De verwachting is dat de ramen over 3 à 4 jaar op de markt gebracht kunnen worden. De kosten van het product zijn zeer laag in ver- gelijking met andere (schakelende) glascoatings. Onze inschatting is dat een terugverdientijd van 7 jaar moge- lijk zou moeten zijn, en dat is verge- lijkbaar met zonnepanelen.’

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=